Nabestaandenloket

A-Z uitvaart heeft er een nieuwe dienstverlening bij, namelijk: het Nabestaandenloket.

Hiermee kunt u eenvoudig de nalatenschap van een overledene afwikkelen. Denk hierbij aan het stopzetten van abonnementen, social media accounts, maar ook contractovernames van bijvoorbeeld verzekeringen, gas-water- en licht. Meer informatie krijgt u bij het regelen van de uitvaart.

lu            


nabestaandenloket