Wat te doen bij overlijden...

Het overlijden van een direct familielid of een dierbare is zwaar. Om een waardig afscheid te kunnen geven is één en ander van belang.

Daarvoor hebben wij een aantal aandachtspunten voor u op een rij gezet.

1.  Na het overlijden van uw dierbare moet allereerst een arts de doodsoorzaak vaststellen. Als dit is      gebeurd, vult de arts papieren in en laat deze achter. Daarna kunt u aan ons het overlijden doorgeven.
     Wij staan het gehele jaar dag en nacht voor u klaar! Uw dierbare wordt dan zo spoedig mogelijk      opgehaald, verzorgd, gekleed en opgebaard in het uitvaartcentrum.
     Indien u een thuisopbaring wenst, wordt uw dierbare/familielid thuis verzorgd en gekleed. Uiteraard is      het mogelijk om de verzorging en aankleding van uw dierbare/familielid samen met onze verzorger(s) te      doen.

     Nadat u het overlijden van uw dierbare heeft doorgegeven, kunt u al de volgende dingen klaarleggen:
     - de kleding
     - paspoort of identiteitskaart; indien niet aanwezig wel het burger servicenummer.
     - trouwboekje (indien aanwezig en van toepassing). Tegenwoordig is het niet meer verplicht om een               aantekening te laten maken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente, waar het         overlijden heeft plaatsgevonden. Veelal gebeurt de aangifte van overlijden nu digitaal, waarbij de                  uitvaartondernemer helemaal niet meer naar de balie van het Gemeentehuis gaat voor de aangifte         van overlijden.
     - foto (indien aanwezig).
     - wilsbeschikking of testament (indien aanwezig). Als niet bekend is of er een testament is, óf dat dit               testament niet beschikbaar is, kunt uzelf of via een notaris dit (laten) opvragen bij het Centraal        Testamenten Register. Hier staat geregistreerd welke notaris het testament heeft opgemaakt.
       Tijdens een afspraak bij de notaris worden de details van het testament bekend gemaakt.
       Vindt een notaris in de omgeving via de hiernaast in de rechter kolom vermelde link.
     - het Laatste Wensen Formulier (indien van toepassing).
       Op dit formulier kan uw dierbare zijn of haar laatste wensen hebben vastgelegd.

2.  Voordat de uitvaart door A-Z Uitvaart persoonlijk met u wordt besproken, kunt u al nadenken over de      volgende zaken:

     - Wilt u familieleden en bekenden de mogelijkheid geven om afscheid te kunnen nemen van uw        dierbare? Als er rouwbezoek in het uitvaartcentrum of thuis plaatsvindt;  wie wilt u deze mogelijkheid        geven? 
     - Wilt u de afscheidsdienst in de openbaarheid of in besloten kring houden?    
     - Heeft u een voorkeursdatum/tijdstip en een alternatieve datum/tijdstip voor de uitvaart?
     - Wat voor soort uitvaart heeft de voorkeur?
        > Wordt het een crematie met afscheidsdienst in het crematorium of elders?
        > Wordt het een begrafenis met een kerkdienst of afscheidsdienst elders?
        > Óf heeft u een ander soort informeel afscheid in gedachten op een bepaalde locatie, waarna de            crematie of begrafenis volgt?

     Na de bovengenoemde zaken, zijn er nog een paar andere punten waar u al over kunt nadenken, zoals:
     - wél of géén rouwbrieven versturen, advertentie plaatsen en/of gedachtenisprentjes uitreiken.
     - wél of géén (speciaal) koor en/of soliste voor tijdens afscheidsdienst?
     - is er een samenkomst na afloop van de afscheidsdienst en welke locatie heeft de voorkeur?
       En wat is een alternatieve locatie, bij geen beschikbaarheid op korte termijn?
     - zijn er speciale wensen voor deze samenkomst?